HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN TIẾNG ANH

Ngày 23 tháng 3 năm 2019 Trường TH Hoài Châu tổ chức " Hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Anh " với sự tham gia nhiệt tình và chất lượng của tất cả các em học sinh, giáo viên của trường. Với các phần thi như Giao lưu nói Tiếng anh, hỏi và trả lời, Rung chuông vàng... Các hoạt động này nhằm giúp các em tự tin nói tiếng Anh trước bạn bè và người lớn.

Hai bạn dẫn chương trình

Trò chơi ghép ảnh - Lớp 2
Trò chơi Rung chuông vàng 

 

Bài viết liên quan