Dân vũ " Rửa tay" của Trường TH Hoài Châu

Tổ chức ngoại khóa 1 ngày cho các em học sinh.